VelaroORANGE

Med helhetstänk, omsorg för detaljer, stor kunskap och tydliga mål lyfter Karin Öljemark dig och din häst till
nästa nivå.
Du hittar löpande information om vad som händer på min Facebooksida Karin Öljemark Dressage & Mentalcoaching