VelaroORANGE

Med helhetstänk, omsorg för detaljer, stor kunskap och tydliga mål lyfter Karin Öljemark dig och din häst till
nästa nivå.
Du hittar löpande information om vad som händer på min  Facebooksida Velaro,
samt på instagram Karin Oljemark_Velarodressage